MERR OFERTË PËR GARANCIONET

Kërkesat e dërguara do të shqyrtohen nga departamenti për marrjen e sigurimit. Kërkesat e dërguara brenda orarit të punës do të marrin përgjigje brenda orarit të punës.